Hoppa till innehåll

Underlättad kompetensinflyttning

Tjänstesektorn är Sveriges jobbmotor. Men många företag har svårt att hitta medarbetare och måste rekrytera utomlands – både för mycket kvalificerade yrken och inom service.
Arbetskraft­invandring behövs inom många svenska branscher och behoven av detta måste företagen själva få avgöra.

Almega anser:

 • Lönegolvet för arbetskraftsinvandrare får inte höjas.
 • Företagen vet bäst vilken kompetens de behöver. Det behövs ingen myndighetsprövning av vilka yrken som ska få arbetstillstånd.
 • Skärp tillsyn och kontroll för att bekämpa missbruk direkt mot de få företag som avsiktligt bryter mot reglerna. Det får inte drabba seriösa företags möjlighet att få hit kompetens från utlandet.

Vad handlar det om?

Arbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa och hälften av de arbetslösa har varit utan arbete mer än ett år. Trots att nästan hälften av tjänste­företagen har brist på arbetskraft.

Problemet är att många svenska företag har svårt att hitta rätt kompetens inom landets gränser. Varje år kommer drygt 20 000 personer till Sverige från länder utanför EU för att arbeta. Den stora majoriteten av arbetskraftsinvandrarna arbetar inom bristyrken. De flesta stannar i Sverige ett par år. I princip alla försörjer sig själva och medföljande. Arbetskrafts­invandringen är lönsam för Sverige och bidrar varje år med 34 miljarder kronor till BNP och 12 miljarder kronor i skatteintäkter.

Och det innebär att företag som annars haft svårt att hitta medarbetare kan både driva och utveckla sin verksamhet.

Hur drabbas tjänste­företagen?

Trots att många svenska företag är helt beroende av medarbetare från andra länder vill flera partier i riksdagen göra det svårare att komma till Sverige och arbeta. Vissa vill återinföra myndighetsprövningen av vilka yrken som ska få arbetstillstånd, andra vill införa höga lönegolv som skulle begränsa arbetskrafts­invandringen till några få kvalificerade yrken.

Skulle förslagen bli verklighet kommer många branscher inom tjänstesektorn att få ännu svårare att hitta den kompetens de behöver.

Om höga lönekrav infördes i vissa av våra branscher skulle i princip alla arbetskraftsinvandrare förlora arbetstillståndet – bland annat inom hemservice och städning samt vård- och omsorg men även högt kvalificerade branscher skulle drabbas hårt.

Många av dem som vill begränsa arbetskrafts­invandringen skyller på fusk och utnyttjande av människor. Men vi kan inte försämra för de allra flesta på grund av att några fuskar och begår kriminella handlingar.

Almega vill ha effektivare kontroller och hårdare straff mot oseriösa aktörer som till exempel inte betalar avtalsenliga löner.  Ett exempel på hur vi jobbar för schyssta villkor är branschauktorisering, som bara ges till dem som har kollektivavtal och alla papper i ordning.

Vad tycker Almega?

Tjänstesektorn är motorn i svensk ekonomi, kunskapsintensiv och beroende av rätt medarbetare med rätt kompetens. Svårigheten att hitta rätt medarbetare är det största tillväxthindret för tjänste­företag och därmed för en stor del av Sveriges ekonomi. Därför behöver vi arbetskrafts­invandring.

Vi tycker att:

 • Reglerna för arbetskrafts­invandring ska utgå från företagens rekryteringsbehov och bygga på principen att den som erbjuds ett arbete i Sverige till avtalsenliga villkor ska få arbetstillstånd.
 • Arbetskrafts­invandring ska vara tillåten i alla yrken så länge löner och andra villkor motsvarar svenska avtal.
 • Kontroll av löner och andra villkor måste bli bättre och att företag som brutit mot reglerna inte får rekrytera arbetskraftsinvandrare.
 • Lönegolvet för arbetskraft­invandring ska inte höjas.
 • Det måste bli lättare för fler internationella studenter som utbildat sig i Sverige att stanna kvar och jobba efter examen.
 • Regelverket för arbetskrafts­invandring måste hållas enkelt och rättssäkert. Kompetensutvisningar på grund av enkla misstag får inte förekomma.

Vad behöver göras?

 • Lönegolvet för arbetskraftsinvandrare får inte höjas. Om lönegolvet skulle höjas till medianlönen på svensk arbetsmarknad, vilket motsvarar en månadslön på 31 700 kronor, skulle drygt hälften av de arbetskraftsinvandrare som arbetade i Sverige 2019 förlora sina arbetstillstånd.
 • Företagen vet bäst vilken kompetens de behöver. Det behövs ingen myndighetsprövning av vilka yrken som ska få arbetstillstånd.
 • Tillsyn och kontroll av åtgärderna för att bekämpa missbruk måste skärpas. Åtgärderna ska riktas direkt mot de få företag som avsiktligt bryter mot reglerna. Det får inte drabba seriösa företags möjligheter att rekrytera kompetens från utlandet.
Seminarium om arbetskraftsinvandring från den 19 augusti 2022 där Almega, TechSverige och Innovations­företagen diskuterade frågan tillsammans med medlems­företag och riksdagsledamöter

Läs mer