Hoppa till innehåll

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en prioriterad fråga för Almega. De offentliga inköpen är omfattande och avser ofta olika typer av tjänster. För många företag är den offentliga marknaden viktig och ibland helt avgörande.

Almega vill utveckla den offentliga upphandlingen i dialog med såväl politiker som upphandlande myndigheter och leverantörer. Vi arbetar för att fler tjänste­företag ska kunna delta på denna marknad och bidra till att utveckla de offentliga tjänsterna, till nytta för medborgarna.

Almega arbetar för att:

  • Upphandlingsreglerna ska vara ändamålsenliga och värna de EU-rättsliga principerna om bl.a. likabehandling och öppenhet
  • Inköpsprocesserna ska bli hanterbara och mer affärsmässiga, grundade i dialog mellan inköpare och leverantörer.
  • Problematiken med stark prispress på bekostnad av kvalitet ska upphöra, det ska vara rätt pris till önskad kvalitet – som även ska efterlevas.

Missa inte Almegas upphandlingsdag

Upphandlingsnytt ger dig full koll

Artiklar om offentlig upphandling

Kontaktperson

Ulrica Dyrke

Jurist och Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 64 +46 70 364 79 56 E-post

Läs mer