Hoppa till innehåll

Förbättra offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en prioriterad fråga för Almega. De offentliga inköpen är omfattande och avser ofta olika typer av tjänster. För många företag är den offentliga marknaden viktig och ibland helt avgörande.

Almega vill utveckla den offentliga upphandlingen i dialog med såväl politiker som upphandlande myndigheter och leverantörer. Vi arbetar för att fler tjänste­företag ska kunna delta på denna marknad och bidra till att utveckla de offentliga tjänsterna, till nytta för medborgarna.

Almega arbetar för att:

  • Upphandlingsreglerna ska vara ändamålsenliga och värna de EU-rättsliga principerna om bl.a. likabehandling och öppenhet
  • Inköpsprocesserna ska bli hanterbara och mer affärsmässiga, grundade i dialog mellan inköpare och leverantörer.
  • Problematiken med stark prispress på bekostnad av kvalitet ska upphöra, det ska vara rätt pris till önskad kvalitet – som även ska efterlevas.

Vägledningar vid offentlig upphandling av specifika tjänster

Olika förbund och branscher inom Almega har tagit fram upphandlingsguider rörande upphandling av olika typer av tjänster.

Underlagen syftar till att ge tips och vägledning som ska kunna underlätta för upphandlande organisationer.

Städtjänster

Utbildningstjänster

Äldreomsorg och LSS

Särskilt boende

Tekniska konsulttjänster

Upphandlingsnytt ger dig full koll

Kontaktperson offentlig upphandling

Ulrica Dyrke

Jurist och Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 64 +46 70 364 79 56 E-post

Läs mer