Hoppa till innehåll

Nya mervärdesskatteregler för små företag

Almega har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian om nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade regler för vissa tjänster och konstverk.

Förslagen i promemorian

  • Omsättningsgränsen för mervärdesskatt höjs till 120 000 kronor per år.
  • Företag som är etablerade i Sverige får möjlighet att tillämpa undantag från skatteplikt i andra EU-länder.
  • Företag etablerade i andra EU-länder får möjlighet att tillämpa undantaget från skatteplikt i Sverige.
  • Fler får utfärda förenklad faktura.
  • Vissa virtuella evenemang och aktiviteter ska beskattas i Sverige om de konsumeras här.
  • Skattesatsen är tolv procent för all försäljning av konstverk.
  • Vinstmarginalbeskattning får inte tillämpas av återförsäljare när inköpet gjorts med reducerad skattesats.

Almegas yttrande

Almega välkomnar förslaget i promemorian om att höja omsättningsgränsen för momsplikt från dagen 80 000 kronor till 120 000 kronor per år. Syftet är att sänka trösklarna för att starta företag och minska den administrativa bördan för de allra minsta företagen. Almega anser dock att gränsen bör höjas ytterligare. En nivå i paritet med den finska omsättningsgränsen på 150 000 kronor om året vore att föredra.

Almega avstår från att yttra sig över övriga förslag i promemorian.

Status
Under bearbetning

Från
Finansdepartementet

Svar senast
19 januari 2024

Finansdepartementets sammanställning av remissvar

Kontaktperson

Patrick Joyce

Chefsekonom

Stockholm

+46 8 762 6967 +46 76 018 70 34 E-post

Läs mer