Tjänste­företagen säger sin mening

Almega synliggör tjänste­företagens utmaningar och möjligheter. För att beskriva den verklighet som råder inom tjänstesektorn frågar vi Almegas Företagarpanel vad tjänste­företagen tycker i aktuella arbetsmarknads- och företagarfrågor.

Almegas Företagarpanel för tjänstesektorn är en digital panel i samarbete med Svenskt Näringsliv. Undersökningarna genomförs av Kantar Sifo.

Tycker du att det är bra eller dåligt att staten reglerar vinstnivåer i företag?

77 procent av de tillfrågade företagen tycker att det är dåligt att staten reglerar företags vinstnivåer. Läs rapporten

Vilket förtroende har du för Arbetsförmedlingen?

Bara 12 procent av de tillfrågade företagen har ganska eller mycket högt förtroende för Arbetsförmedlingen. Läs rapporten

Dagens Industri rapporterar 2017-03-15: Tjänste­företagen tror inte på Arbetsförmedlingen

Vill du vara med i panelen?

Du som vill vara med i Almegas Företagarpanel i samarbete med Svenskt Näringsliv, anmäl dig här. Almegas Företagarpanel för tjänstesektorn är en digital panel i samarbete med Svenskt Näringsliv. Undersökningarna genomförs av Kantar Sifo.

Exklusivt för medlemmar i Almega­förbunden.

Har du frågor om Almegas Företagarpanel i samarbete med Svenskt Näringsliv eller vill du avanmäla dig från panelen, kontakta Lena Martinell Åkerblom.

När du anmäler dig godkänner du att Almega sparar ditt namn, din befattning och din mejladress för användning vid utskick till Almegas Företagarpanel

Företagarpanel