Hoppa till innehåll

Förbättra integrationen av utrikesfödda

Kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden lindras när invandrare får arbete eller startar nya företag. Redan idag går sju av tio av de nya jobben till utrikes födda. Problemet är att etableringstiden för nyanlända är för lång och att det finns för få jobb i Sverige som inte kräver högre utbildning.

Nyanlända flyktingar och invandrare kommer snabbare få jobb när Almegas förslag för förbättrad integration genomförs.

Vi vill:

  • Alla nyanlända ska matchas mot lediga jobb. En reformerad Arbetsförmedling gör att nyanlända matchas till jobb istället för i statligt subventionerade extratjänster som inte leder till riktiga jobb.
  • Utbilda nyanlända till de lediga jobben. Öka antalet bristyrkes­utbildningar och skapa en nationell valfrihetsmodell för vuxen­utbildningen.
  • Etableringsjobben sänker trösklarna till arbete. Sänk kostnaderna för att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa genom att införa etableringsjobb. Det är riktiga anställningar men arbetsgivaren står för en mindre del av lönekostnaden.