Tågstrejken: Almega tackar ja till medlarnas bud

Almega har idag tackat ja till medlarnas bud i den pågående tågkonflikten. Budet innebar att alla konfliktåtgärder från fack och arbetsgivare dras tillbaka i två månader. Under den tiden ska medlare från statliga Medlingsinstitutet medla lokalt mellan Seko och Veolia. Seko vägrar dock gå med på medlarnas bud.


Almega har idag tackat ja till medlarnas bud i den pågående tågkonflikten. Budet innebar att alla konfliktåtgärder från fack och arbetsgivare dras tillbaka i två månader. Under den tiden skulle opartiska medlare medla lokalt mellan Seko och Veolia.

Medlarnas förslag skapar förutsättningar för de lokala parterna att i lugn och ro resonera sig fram till en lösning. Samtidigt som det ger parterna tid att komma överens så drabbas inte resenärerna av fler inställda tåg.

– Det är ett bra och konstruktivt förslag från medlarna. Självklart säger Almega ja till fortsatta förhandlingar samtidigt som resenärerna inte behöver drabbas av fler inställda tåg, säger Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld.

Om parterna inte kan enas under två månader kan Seko återuppta strejken.