Lena Martinell Åkerblom

Team leader

Lena är team leader för administratörerna inom Arbetsgivarservice på Almega i Stockholm.

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 62
Mobiltelefon: +46 70 345 69 62
Epost: lena.martinellakerblom@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm