Hoppa till innehåll

Uthyrningslagens 24-månadersregel

En ny regel i uthyrningslagen aktualiseras den 1 oktober 2024. Uthyrningslagen berör kundföretag och arbetstagare som är anställda i bemanningsföretag i syfte att hyras ut för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

Regeln innebär att efter 24 sammanlagda månader under en period om 36 månader hos kundföretag på samma driftsenhet ska kundföretaget erbjuda inhyrd arbetstagare en tillsvidareanställning alternativt ersätta arbetstagaren med motsvarande två månadslöner (på arbetarsidan tre månadslöner om kundföretag är bundet av Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd med ett förbund inom LO).

Regeln trädde i kraft den 1 oktober 2022 och från och med den 1 oktober i år kommer regeln således att aktualiseras.

Endast tillgänglig för medlemmar