Hoppa till innehåll

Företagshemlighet, eller inte

En arbetstagares anställning på ett s.k. HVB-hem har upphört. Utifrån 2018 års företagshemlighetslag prövar domstolen om viss information, som arbetstagaren påstås ha angripit, utgör företagshemligheter i lagens mening.

Endast tillgänglig för medlemmar