Hoppa till innehåll

Förändringar i löne­rapporteringen för arbetare till Fora

Från och med år 2024 ska den lönerapportering för arbetare som tidigare utförts årsvis i stället rapporteras månadsvis till Fora. Första inrapportering ska ske i mars 2024.

Observera att denna förändring enbart berör arbetare. Lönerapportering för tjänstemän ska även under 2024 utföras årsvis på samma sätt som tidigare.

Den 12 februari 2024 undertecknade centrala huvudorganisationer (Svenskt Näringsliv och LO) en tolkningsöverenskommelse om vad som ska gälla vid den nya månadsvisa inrapporteringen. Det är en förändring av tidigare information från Fora och vi vill därför göra er extra uppmärksammade på detta. Läs mer om de nya reglerna för inrapportering nedan.

Endast tillgänglig för medlemmar