Hoppa till innehåll

Nya regler om hållbarhetsinformation till arbetstagarföreträdare

Nya regler om arbetsgivares skyldighet att informera och diskutera om hållbarhetsinformation med arbetstagarföreträdare träder i kraft 1 juli 2024. Implementeringen sker vid olika tidpunkter (räkenskapsår) för olika typer av koncerner och bolag.

Endast tillgänglig för medlemmar