Hoppa till innehåll

Äldre LAS-regler var kollektivavtalsinnehåll

Byggföretagen förlorade tvist mot Byggnads om tolkningen av en bilaga till Byggavtalet, Avtal om anställningsskydd. Avtalet innehåller både avskrift av LAS och avtalade bestämmelser. Tvisten rörde om LAS turordningsregler från och med 1 oktober 2022 ska tillämpas mellan parterna eller om det är kollektivavtalsreglade regler som liknar gamla LAS med tvåundantaget vid turordning som fortfarande skulle gälla.

Endast tillgänglig för medlemmar