Hoppa till innehåll

Förändringar i rapportering av pensionspremier

Från och med år 2024 ska pensionspremier som tidigare rapporterats årsvis till Fora i stället rapporteras månadsvis. Första inrapportering ska ske i mars 2024. Kompetensföretagen har arbetat intensivt för att försöka tillse att övergången till månadsvis rapportering skulle vara kostnadsneutral för medlemsföretagen genom möjligheten att hänföra lönedelar till de månader de tjänats in. Vi konstaterar dessvärre att den möjligheten inte ges i den omfattning som hade varit önskvärd för branschen.

Endast tillgänglig för medlemmar