Hoppa till innehåll

Arbeten på byggnads avtalsområde, uppdatering av villkor

Almega Serviceföretagen och Byggnads har sedan tidigare enats om ett avtal som reglerar vad som ska gälla när städ- och saneringsföretag utför arbeten på byggavtalets område. Vid arbete som sker tillfälligtvis eller till mindre del på byggavtalets område höjs schablontillägget från den 1 maj 2024 till 8,1% (tidigare 8,0%).

Endast tillgänglig för medlemmar