Hoppa till innehåll

Ändringar i föräldra­försäkringen

För att öka flexibiliteten i föräldraförsäkringen införs ändringar i föräldraförsäkringen som innebär dels att antalet dubbeldagar ökas dels att föräldrapenningdagar kan överlåtas till närstående. Ändringarna i föräldraledighetslagen och socialförsäkringsbalken träder i kraft den 1 juli 2024.

Endast tillgänglig för medlemmar