Hoppa till innehåll

Ett nytt näringslivsråd, behövs det? 

Upphandlingsmyndighetens nya näringslivsråd är ett mycket välkommet initiativ. Den offentliga marknaden uppgår till närmare 900 miljarder vilket gör offentlig upphandling i högsta grad essentiell för svensk ekonomi. Rådet syftar till en fördjupad dialog kring hur vi kan skapa en mer attraktiv offentlig marknad där fler företag vill vara med och bidra. Första mötet har redan ägt rum och bland deltagarna återfanns även Almegaförbunden TechSverige och Vårdföretagarna samt Byggföretagen, Företagarna och Svenskt Näringsliv. 

Varför är ett lönegolv problematiskt? 

– Regeringens utredning om ett lönegolv för arbetskraftsinvandrare var som befarat ingen rolig läsning. Detta mot bakgrund av nuvarande kompetensbrist och ett behov av arbetskraft som bara kommer att öka. Nu gäller ’alle man till pumparna’, alla behövs för att säkra vår konkurrenskraft, såväl de i Sverige som idag är arbetslösa som utländsk arbetskraft. Om denna problematik skrev jag tillsammans med Lena-Liisa Tengblad och Jonas Siljhammar, vd Gröna arbetsgivare respektive Visita, förra helgen på Aftonbladet Debatt.  

Vad händer annars på Almega?  

Almegas kalendarium börjar verkligen fyllas på med spännande och högaktuella kurser och aktiviteter. Den 14 mars tar vi upp arbetstillstånd och vad som gäller om du behöver anställa från utanför EU. Samma dag ges en webbutbildning i visselblåsarlagen, ett tips till de företag med 50-249 medarbetare och som inte ännu har rapporteringskanalerna på plats. Den 17 december var sista dagen…

– Sedan tar vi också upp AI ur ett arbetsrättsligt perspektiv. I kursen AI och arbetsrätt: Upptäck framtidens arbetsliv, den 30 maj, går våra experter in på hur AI och arbetsrätten förhåller sig till varandra, vilka regleringar som finns och vad man bör tänka på när man tar fram en AI-policy.