Hoppa till innehåll

Upphandlingsmyndigheten startar ett Näringslivsråd. Almega har tackat ja till inbjudan att medverka i rådet.

Upphandlingsmyndigheten vill genom rådet fördjupa dialogen med näringslivet. Målet är att skapa en återkommande arena för att dela kunskap, erfarenheter och insikter som kan bidra till en attraktiv offentlig marknad där fler företag tycker att det är intressant att lämna anbud.

Mer dialog kring offentlig upphandling har länge efterfrågats av tjänsteföretagen, så detta är ett välkommet initiativ. Det skapar förutsättningar för att utveckla bättre offentliga affärer.

Ulrica Dyrke, Almegas näringspolitiska expert i upphandlingsfrågor.

Näringslivsrådet kommer att ledas av Upphandlingsmyndighetens generaldirektör och deltagarna kommer att rotera utifrån aktuella frågor och branschfokus.

På Almega ser vi fram emot att bidra i den fortsatta dialogen.

Ulrica Dyrke, Almegas näringspolitiska expert i upphandlingsfrågor.

Läs mer om Almegas arbete med offentlig upphandling här: