Hoppa till innehåll
Ann Öberg, vd Almega
Ann Öberg, vd på Almega

– De nya avtalen är verkligen efterlängtade

Almegas vd Ann Öberg om betydelsen av konjunkturläget i tjänstesektorn, sex nya avtal för etableringsjobb samt Almegas planer inför Almedalsveckan.

Almegas senaste tjänsteindikator har nyligen presenterats. Hur är läget i tjänstesektorn?  

– Det ser såklart olika ut för olika branscher och beroende på vilket nyckeltal man väljer att titta på. Generellt sett visar tjänsteindikatorn på en försiktig uppgång men en mer tydlig återhämtning är att vänta först under andra halvåret. Antalet jobb i tjänstesektorn fortsätter att minska något. Tjänsteföretagens prisökningstakt sjunker men ligger fortfarande något över inflationsmålet på 2 procent.

I veckan blev det klart med nya avtal om etableringsjobb, vad innebär detta? 

– Initiativet till etableringsjobben togs redan 2017 så de nya avtalen är verkligen efterlängtade. Detta framgick även av den Almegaförbundsgemensamma debattartikel som vi tidigare publicerade i SvD. Under våren har ett 80-tal avtal kommit på plats, men då främst för tjänstemannayrken. Med de nya avtalen kommer vi kunna göra skillnad på riktigt, eftersom dessa möjliggör att anställa på reformen även till yrken med lägre trösklar. Detta var ju reformens huvudsakliga syfte.

Almedalsveckan inleds nästa vecka, vad har Almega på gång där? 

– Almega och förbunden är givetvis på plats i Almedalen och arrangerar såväl egna som deltar i andras arrangemang. För egen del kommer jag bl a medverka i panelsamtal anordnade av PluskommissionenAkavia och Entreprenörskapsforum samt vid ett antal rundabordssamtal. Almega arrangerar två större seminarier som jag tror kommer bli högintressanta. Det första handlar om konflikträtten och dess plats i den svenska modellen, i det andra reder vi ut hur vinster uppstår i välfärdsföretag.