Hoppa till innehåll
Iris Utvecklingscenter-HR-chef-Tove Sjöblom

Med kollektivavtal och förtroendeflextid växer Iris Utvecklingscenter som arbetsgivare

”Även om man är duktig på arbetsgivarfrågor så kan man behöva ett bollplank och experter”, säger Tove Sjöblom som är HR-chef på Iris Utvecklingscenter. Med stöd av Almega har hon fått kollektivavtal i nya bolag och förtroendeflextid på plats i en växande verksamhet.

Iris Utvecklingscenter erbjuder sedan 35 år tillbaka professionell KBT-baserad behandling vid samsjuklighet: missbruk/beroende och psykisk ohälsa. Vårdbolaget växer och finns i dag i Mullsjö, Enköping, Hestra, Simtuna, Jönköping, Ryfors och Stockholm – med cirka 90 anställda och tillfällig personal. I januari 2021 anställdes därför en HR-chef. Tove Sjöblom berättar om hur medlemskapet i Vårdföretagarna, ett av de nio förbunden inom Almega, har varit avgörande i rollen.

– Vi behöver Almega som stöd när vi växer. Verksamheten ska vara skalbar och vi behöver ordning och reda och hjälp att göra rätt. Det är otroligt viktigt att vi håller oss till lagar och regler, och därför är det skönt att ha någon som jobbar heltid med detta, som vi kan ringa när det behövs, säger hon.

Hjälp med kollektivavtal och förtroendeflextid

Kollektivavtal är viktigt för Iris Utvecklingscenter som arbetsgivare och något som vårdbolaget – i takt med att det växer – prioriterar att få på plats även i de nya Iris-bolagen.

– Vi vill säkerställa att vi är en bra arbetsgivare, inte bara i våra egna ögon utan också utifrån kollektivavtal och lagar. Vi har ett jätteambitiöst och fint arbete kring alla de här frågorna och samarbetar sedan länge med Almega för att täcka upp den kunskap som inte har funnits internt.

Arbetstiden är något som Iris Utvecklingscenter har behövt skapa egna villkor för. Eftersom längden på arbetsdagarna för vissa medarbetare varierar stort behövde arbetsveckans 40 timmar fritt kunna fördelas efter verksamhetens behov. Med stöd av Almega är Tove Sjöblom trygg med att skapa ”förtroendeflextid” som inte strider mot kollektivavtalet.

Almega skapar mervärde

Tove Sjöblom har kontakt med Almega varje månad, för till exempel stöd vid personalärenden eller bara för att kvalitetssäkra sin egen kunskap. Medlemskapet frigör tid för henne att arbeta med viktiga kärnfrågor.

– Även om man är duktig på arbetsgivarfrågor kan man behöva ett bollplank och experter. Att ha en kunnig expertorganisation i ryggen är guld värt. Det ska vara lätt att göra rätt och när det blir svårt ska det ta så lite tid som möjligt.

Möjligheten till utbildning är något hon särskilt uppskattar.

– Utbildningarna är verkligen spot on och gör chefers, HR-chefers och VD:ars jobb lättare. Almega identifierar vad alla kommer att brottas med och ger svaren. Medlemskapet skapar verkligen mervärde. Almega är inte bara en organisation som vi betalar in en avgift till och använder i kris, utan som hjälper oss i denna föränderliga världs vardag.

Läs fler medlemscase