Lunchseminarium: Så får ännu fler i Göteborgs utsatta områden jobb

Den stora klyftan på arbetsmarknaden är den mellan utrikes födda och de födda i Sverige. Almega arbetar för att halvera tiden det tar för nyanlända att få jobb från i genomsnitt närmare åtta år till tre år.

Trots stor brist på personal i yrken med låga krav på utbildning matchas och utbildas inte de nyanlända till de lediga jobben. Ny statistik som SCB tagit fram åt Almega visar att tjänstesektorn är den ledande jobbskaparen för nyanlända och utrikes födda som bor i utsatta och särskilt utsatta områden i Göteborg. Hur kan ännu fler i Göteborgs utsatta områden få jobb i tjänstesektorn? Vad krävs för att utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden snabbare än idag?

Medverkande:

Företagarpanel

Sebastian Åkerman
, VD Städalliansen
Thomas Hulth, VD Trapenad
Ali Khalil, VD Miljonbemanning

Politikerpanel

Anna Johansson
(S), Ordförande i arbetsmarknadsutskottet
David Josefsson (M),  Riksdagsledamot och ordförande i Moderaterna Göteborg
Helene Odenjung (L), Kommunalråd Göteborg

Per Hammar, näringspolitisk expert, Almega – Moderator

Anmäl dig till Almegas kostnadsfria lunchseminarium


Vi ser fram emot en engagerad publik, varmt välkommen!

Seminariet är kostnadsfritt men platserna är begränsade.

Tillfällen

Plats

Almega AB
Södra Hamngatan 53