Kollektivavtal

Friskole­avtalet

På Almegas kollektivavtalskurser tar vi upp reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med ditt kollektivavtal i fokus. Vi ser över de regler och lagar som styr din bransch och varvar teori med praktiska exempel.

Vi ser över de regler och lagar som styr din bransch och varvar teori med praktiska exempel. På kursen får du en genomgång av de anställningsvillkor som gäller i aktuellt kollektivavtal i kombination med de lagar som gäller på området. Vi går igenom villkor vid anställnings ingående och vilka anställningsformer som gäller, hur hanteras arbetstid och vilka regler gäller i avtalet och vilka frånvaroregler finns det. Vi diskuterar också anställningens upphörande, uppsägningstider, formalia krav och liknande.

Målgrupp:
Kollektivavtalskurserna vänder sig till dig som är chef men även medarbetare som fattar beslut eller arbetar med villkorsfrågor.

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 1150 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen