ALMEGAS MORGONBOOST: Att leda på gränsen – hur bygger vi organisationer för kreativitet och innovation?

Den snabba tekniska utvecklingen förändrar hur vi använder våra städer. Samtidigt ser vi växande sociala klyftor och måste minimera klimatutsläppen. Nya utmaningar kräver nya lösningar och då måste vi agera på gränsen mellan det invanda och det utmanande. För om inte nya idéer accepteras, producerar vi enbart utopier och inte reell förändring. Svenska tjänsteföretag kan genom kunskap bidra till att säkra ett hållbart, demokratiskt samhälle med goda livsmiljöer för alla människor. Och då är kreativitet och innovation avgörande. Men hur bygger vi organisationer som ger utrymme för detta? Alexandra Hagen, vd för White arkitekter talar om hur man bygger och leder för att skapa kreativitet och innovation som leder till förändring.

Varje morgon mellan måndag till onsdag rivstartar Almega dagen med inspirerande tal och berättelser från andra sidan Almedalspölen. Vi tycker att politikernas Almedalstal är viktiga att lyssna på. Men fler borde lyssna på företagarna som skapar nya jobb, bättre arbetsplatser och som bygger det samhälle vi alla är en del av. Därför låter vi tre av våra innovativa, nytänkande och modiga företagare berätta om hur Sverige kan bli ett bättre land att leva i. Kalla det ett alternativt Almedalstal eller bara talet från andra sidan Almedalsparken om ni så vill. Självklart bjuder vi på en stärkande frukost.

Talare:

Alexandra Hagen, vd för White arkitekter

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby