Hoppa till innehåll

När pandemin svepte in över landet tvingades många chefer att ägna dagarna åt brandkårsutryckningar, kring det som för tillfället var mest akut för att kunna hålla verksamheten igång. Men nu när det flesta praktiska lösningar är på plats, är det ett bra tillfälle att ta sig tid till att höja blicken. Det menar Jenny Moberg, HR-chef och arbetsrättsexpert på Almega:

– Det är viktigt att forma ett ledarskap som inte bara hanterar det som pågår här och nu, utan också målar upp en framtidsvision. Genom att du som chef tydliggör målbild och en riktning framåt, blir det lättare för dina medarbetare att ta eget självledarskap.

Tydlighet och en gemensam målbild skapar förutsättningar för att medarbetarna ska förstå hur de kan bidra, de vågar ta fler egna initiativ och det skapar engagemang. En gemensam målbild hjälper också till att hålla ihop gruppen, menar Jenny Moberg. Samtidigt gäller det att vara vaksam, så att även de självgående får rätt stöd:

– En risk i ledarrollen på distans är att man som chef ägnar väldigt mycket tid åt medarbetare som av olika anledningar behöver mycket stöd. Men man ska inte glömma att seniora och drivna medarbetare också kan behöva stöd, hjälp med vägval och uppmärksamhet, även om det kanske är av en annan art.

Redan före pandemin pågick en omvandling av arbetslivet i spåren av globaliseringen och digitaliseringen, men med Covid-19 tog utvecklingen ett stort kliv framåt. Och idag ser vi några faktorer som är avgörande för att kunna leda på distans:

– Kommunikation är alltid viktigt för att kunna leda andra, men det är tydligt att ett ledarskap på distans kräver ännu mer struktur av kommunikationen: vad som ska sägas, när det ska kommuniceras och i vilken kanal. Att leda på distans kräver också tätare dialog med medarbetarna, säger Jenny Moberg och fortsätter:
– Det betyder att du som chef många gånger måste vara beredd att kliva in mer i den privata sfären hos dina medarbetare, för att kunna fånga upp sånt som annars kan läsas av genom exempelvis kroppsspråket hos en medarbetare vid kaffemaskinen på kontoret. Genom att systematisera tätare samtal kan du lättare märka skillnad över tid och ökar dina chanser att kunna fånga upp någon som mår dåligt.

Att vara chef på distans innebär att man måste utmana sig själv, men parallellt med de nya kraven är det också viktigt att ge sig själv tid till återhämtning och utveckling, påpekar Jenny Moberg:

– Det finns inget facit för de nya förutsättningarna vi lever med, vi leder och lär på samma gång. Därför tror jag att det är viktigt att som chef ge sig själv tid att reflektera och samtala med andra chefer om de utmaningar man möter i vardagen. Det är också viktigt att organisationen bistår med kunskapspåfyllnad och verktyg. Personligen tror jag att man kommer långt med att vara lyhörd – du som chef kan inte ha alla lösningar, men du kan alltid visa att du är villig att lyssna för att förstå.

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister. Ring oss, eller logga in i vår kunskapsbank Arbetsgivarguiden.

Ibland hamnar man som arbetsgivare i situationer som kräver akut hjälp och råd. Som medlem i Almega är du alltid välkommen att ringa jouren med dina frågor. I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare.

Nyfiken på oss?

Vill du veta mer om vad vi på Almega kan göra för dig? Läs mer om medlemskapet här!