Hoppa till innehåll

– Det är mycket att tänka på när det kommer till arbetstillstånd och många medlemsföretag ser alltjämt en trygghet i att överlämna ansökningsprocessen till Almega, vi är ju experter. Och det är långt ifrån alla arbetsgivarorganisationer som kan erbjuda denna typ av service till sina medlemmar, det krävs ju att man har resurserna och kunskapen, säger Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega. 

Ny tillståndsprocess kräver rätt hantering

Tidigare kunde Almega erbjuda snabbhantering av arbetstillstånd till medlemsföretagen genom en certifiering från Migrationsverket. Nu är modellen med certifiering avvecklad.  

– Enligt Migrationsverkets regeringsuppdrag gäller att arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft ska vara prioriterade. Detta innebär att alla ansökningar först ska sorteras efter yrke och bransch, säger Jonas Stenmo. 

Den nya processen för arbetstillståndsansökningar innebär att en ansökan gällande högkvalificerad arbetskraft ska beslutas om inom 30 dagar. För andra ansökningar kan handläggningstiden uppgå till fyra månader. Detta förutsätter dock kompletta och korrekt ifyllda ansökningar. 

– Med Almegas hjälp blir allt rätt från början och processen blir därför så snabb och smidig som möjligt. Vi har väl upparbetade kanaler och sköter all kontakt med såväl fackförbund som Migrationsverket. Almega har även avtal med både Unionen och Sverige Ingenjörer som innebär att de ska yttra i våra medlemsärenden inom 14 dagar, säger Jonas Stenmo. 

Utökat stöd till medlemsföretag

Migrationsverkets förändrade arbetssätt till trots, Jonas Stenmo ser inga tecken på att medlemsföretagens behov av stöd i arbetstillståndsfrågor har minskat. 

– Tvärtom, behovet ökar snarare bland medlemsföretag inom de flesta branscher vilket har lett till att vi både utökat och breddat vårt erbjudande. Det är glädjande att vi idag kan ta emot fler ansökningstyper och även erbjuda bredare rådgivning och utbildningar i frågor rörande arbetstillstånd, säger Jonas Stenmo.