Så gör du en digital skyddsrond vid distansarbete

Många medarbetare arbetar just nu på distans och arbetsmiljöfrågor kring hemarbete är därför återkommande i Almegas arbetsgivarjour. Här hittar du checklistor kring hur du gör en digital skyddsrond vid distansarbete.

Oavsett om arbetet utförs på arbetsplatsen eller på distans är det alltid arbetsgivaren som är ansvarig för medarbetarens arbetsmiljö. Men i en tid där allt fler medarbetare jobbar på distans krävs det nya och andra sätt att undersöka arbetsmiljön.

LÄS OCKSÅ: Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön vid distansarbete

En traditionell skyddsrond som utförs på arbetsplatsen kanske inte är aktuellt i år. Men hur gör man då en digital skyddsrond? Den frågan har Prevent, som är en organisation med expertis inom arbetsmiljö, arbetat med.

För att underlätta arbetsmiljöarbetet har Prevent tagit fram digitala checklistor som kan hjälpa både arbetsgivare och medarbetare att undersöka arbetsmiljön, med fokus på distansarbete, vilket inkluderar fysisk, organisatorisk och sociala aspekter.

Du hittar checklistor och mer information på Prevents hemsida.