Hoppa till innehåll
almega-vårt nya arbetsliv-maria morberg

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön vid distansarbete

Som en direkt effekt av covid-19 fattade många arbetsgivare i våras beslut om att medarbetarna ska jobba på distans under en period. Men vad händer när perioden drar ut på tiden och inte kan tidsbestämmas? Här tipsar Almegas arbetsmiljöexpert om vad du som arbetsgivare behöver tänka på ur ett arbetsmiljöperspektiv när medarbetarna fortfarande jobbar hemma.

Maria Morberg är arbetsmiljöexpert på Almega och stöttar flera av Almegas 11  000 medlemsföretag med bland annat rådgivning och utbildning i arbetsmiljö. En återkommande fråga som medlemsföretag ställer just nu gäller vad arbetsgivaren behöver tänka på ur ett arbetsmiljöperspektiv vid distansarbete.

– Perioden av distansarbete på grund av covid-19 börjar nu bli riktigt långdragen. För arbetsgivare gäller det att fortsätta hålla i det goda ledarskapet och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Distansarbetet drar ut på tiden, så fundera över om det finns något mer företaget kan göra för att medarbetare och chefer ska hålla också på sikt, säger Maria.

Skiljer sig arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön vid arbete på distans jämfört med när arbetet utförs på arbetsplatsen?

– För dig som arbetsgivare ser arbetsmiljöansvaret likadant ut oavsett var medarbetarna befinner sig. Och det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår därför som vanligt, fast med lite modifieringar med att öka frekvensen på möten och avstämningar och oftare undersöka arbetsmiljöförhållandena.

– Se till att informera tydligt och regelbundet vad det innebär att arbeta hemifrån utifrån fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden. Det ska vara tydligt för alla medarbetare vad de ska göra, hur uppgifterna ska utföras, vad resultatet ska bli, vem de kan vända sig till om de behöver stöd i sitt arbete och hur prioriteringsordningen ser ut om det anhopar sig med arbete, säger Maria.

Arbetsgivare som fattat beslut om att alla eller delar av arbetsstyrkan tillfälligt ska jobba hemma för att minska smittspridningen av covid-19, behöver göra en skriftlig riskbedömning för att identifiera arbetsmiljörisker som kan uppstå i samband med hemarbete. Den riskbedömningen behöver gås igenom med jämna mellanrum, tipsar Maria.

– Se till att hålla riskbedömningen levande. Gå igenom den och uppdatera och justera vid behov, för det kan dyka upp nya risker efter hand. Se till att alla som berörs av att arbeta hemifrån blir informerade om de risker som finns och hur man förebygger dem. Det är också viktigt att samverka med skyddsombud alternativt arbetsmiljöombudet på arbetsplatsen, säger Maria.

Fler tips vid tillfälligt distansarbete

  • Ha täta möten både på grupp- och individnivå.
  • Informera om bra arbetsställningar, regelbundna pauser och hur tekniska redskap och hjälpmedel ska användas.
  • Uppmana medarbetarna att vara observanta på tidiga signaler på ömma eller överbelastade leder och muskler.
  • Kom ihåg socialt stöd och att alla känner sig inkluderade i ett sammanhang även om det inte finns möjlighet att träffas fysiskt.

 

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister. Ring oss, eller logga in i vår kunskapsbank Arbetsgivarguiden.

Ibland hamnar man som arbetsgivare i situationer som kräver akut hjälp och råd. Som medlem i Almega är du alltid välkommen att ringa jouren med dina frågor. I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare.

Nyfiken på oss?

Vill du veta mer om vad vi på Almega kan göra för dig? Läs mer om medlemskapet här!