Hoppa till innehåll

Jobba hemifrån – experten reder ut arbetsrättsliga frågetecken

En vanlig fråga just nu är i vilka situationer arbetsgivare har rätt att bestämma om medarbetarna ska jobba hemifrån. Almegas arbetsrättsexpert reder här ut de arbetsrättsliga frågetecknen kopplade till hemarbete.

Kan jag som arbetsgivare arbetsrättsligt ensidigt besluta om att arbetet ska utföras från hemmet? Frågan är återkommande i Almegas arbetsgivarjour där bland annat Nils Bergh, en av Almegas erfarna arbetsrättsjurister, besvarar samtalen från de medlemsföretag som är i behov av råd och stöd.

– Reglerna för ett sådant beslut ser olika ut beroende på om beslutet fattas vid anställnings ingående eller under en pågående anställning, säger Nils Bergh.

Arbetsgivaren kan ställa villkor vid anställning

När ett anställningsavtal träffas kan arbetsgivaren ställa som villkor att den anställde, helt eller delvis, ska ha arbetsplatsen i sitt hem.

– Om medarbetaren inte vill eller kan gå med på detta får hen helt enkelt tacka nej till erbjudandet om anställning. Exakt hur villkoren för ett anställningsavtal med arbetsplats i bostaden ska utformas är en förhandlingsfråga, säger Nils Bergh.

Om situationen är tillfällig

Om medarbetaren redan har en anställning där arbetsplatsen är ett kontor utanför det egna hemmet skiljer sig bedömningen åt beroende på om situationen är tillfällig, som en effekt av Coronapandemin, eller om det är tal om att byta till hemarbete permanent.

– Om det är en sådan tillfällig hantering kan du som arbetsgivare begära att medarbetare, helt eller delvis, ska utföra sitt arbete hemifrån. Och du som arbetsgivare bör i dialog hantera de frågor som uppstår utifrån det nya arbetssättet. Om en medarbetare absolut inte vill arbeta hemifrån kan i första hand ledighetslösningar diskuteras, om det är en möjlighet från er verksamhetssynpunkt. Mot bakgrund av det ansträngda läget på grund av pandemin, kan dock arbetsgivaren ytterst beordra att arbete utförs hemifrån, säger Nils Bergh.

Om situationen är permanent

Handlar det istället om ett ”permanent” beslut – till exempel utifrån behov av att kontorsytan ska krympas eller helt ska avvecklas, kan du som arbetsgivare ytterst genomföra sådant beslut inom ramen för en arbetsbrist, berättar Nils Bergh.

– Du som arbetsgivare erbjuder medarbetarna omplacering till nya tjänster med placering i bostaden (helt eller delvis). De som tackar nej till sådana skäliga erbjudanden kan sägas upp på grund av arbetsbrist. Men naturligtvis är det smidigaste om ni tillsammans hittar frivilliga lösningar där medarbetarna fördelar sin arbetstid mellan bostaden och kontoret på ett sätt som passar båda parter.

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister. Ring oss, eller logga in i vår kunskapsbank Arbetsgivarguiden.

Ibland hamnar man som arbetsgivare i situationer som kräver akut hjälp och råd. Som medlem i Almega är du alltid välkommen att ringa jouren med dina frågor. I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare.

Nyfiken på oss?

Vill du veta mer om vad vi på Almega kan göra för dig? Läs mer om medlemskapet här!