Hoppa till innehåll

I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare. På vår medlemswebb, Arbetsgivarguiden, finns utförliga svar och mer detaljerade frågor för dig som är medlem. Som medlem i någon av Almegas förbund kan du få arbetsrättsligt stöd dygnet runt. Stödet får du antingen via våra digitala verktyg, mejl eller samtal.

Hur fungerar det med semester om ens anställda är korttidspermitterade?

Det fungerar ungefär som vanligt. Om det finns ett avtal om korttidsarbete så löper det även under semestern. Enligt besked från Tillväxtverket den 14 maj 2020 har de beslutat att dagar när medaFrågor som inkomrbetare har semester inte omfattas av rätt till statligt stöd.  Den anställde får full lön under semestern och inte det procentuella avdraget som följer av korttidsarbetet.

Arbetsgivare ska som huvudregel lägga ut fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. För fyra veckors semester läggs 20 semesterdagar ut.

Kan vi ta in semestervikarier trots att vi har personer som är korttidspermitterade?

Huvudregeln är att vikariatsbehovet ska lösas med de medarbetare som är korttidspermitterad.  Det är dock alltid arbetsgivaren som beslutar om det är nödvändigt att ta in vikarier. För att kunna ta del av korttidssystemet måste företaget se över sina kostnader och sänka dem.  Därmed kan anställningar av sommarvikarier påverka möjligheten att få stöd för korttidsarbete.

Hur ska vi tänka kring lönerevisionen i dessa tider?

Nästan alla kollektivavtal är prolongerande (förlängda med befintliga villkor) med sju månader. Utlöpningsdatumet är i de flesta fall 2020-10-31. Det innebär att det inte finns någon kollektivavtalsmässig skyldighet att revidera löner redan nu. Det är rekommenderat att vänta med lönerevisionen tills de centrala förhandlingarna har avslutats. Däremot är det viktigt att ändå ha medarbetarsamtal och att bibehålla dialogen mellan chef och medarbetare.

Hur hanterar man som arbetsgivare om en anställd, som är riskgrupp, inte vill komma till jobbet?

Det är viktigt att följa myndigheternas föreskrifter om vilka som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen klassar som riskgrupp. Alla kan tyvärr bli allvarligt sjuka i covid-19 men riskgrupperna löper särskilt stor risk att drabbas av allvarliga komplikationer vid smitta. Som arbetsgivare är det viktigt att förstå den anställdas oro och försöka sträva mot en lösning som passar, om hemarbete inte är möjligt så kan tjänstledighet, semester eller kompensation av övertid sedan tidigare vara alternativ.

Om grundskolor och förskolor stänger, får de anställda som arbetar någon ersättning?

Sedan den 25:e april kan du som förälder ansöka om VAB om ditt barns skola är stängd på grund av smittspridning.  Du kan läsa mer om den här tillfälliga föräldrapenningen på Försäkringskassans webb. Huvudregeln är annars att barnet måste vara sjuk för att vårdnadshavaren ska kunna avstå arbete och uppbära ersättning. Det är dock viktigt att arbetsgivaren och den anställda har en dialog kring detta och att medarbetaren anmäler att man VAB:ar.

Inte medlem ännu? Läs mer om medlemskapet i Almega här.