Hoppa till innehåll

Add Gender hoppas på förändrad bild av små­företagare

Många företag befinner sig i en tuff situation på grund av spridningen av coronaviruset. Trots nödvändiga åtgärder i regeringens krispaket för att stärka företag, hoppas konsultföretaget Add Gender att också regeringens bild av småföretagare kan komma att ändras. De har även dragit lärdomar från finanskrisen för att hantera den situation som nu har uppstått.

Konsultföretaget Add Gender arbetar med att erbjuda tjänster inom mångfalds- och jämställdhetsområdet till företag och organisationer. Precis som många andra företag har Add Gender också drabbats av effekterna från coronavirusets spridning. På två veckor förlorade företaget 80 procent av vårens och höstens uppdrag. Ett sätt för Add Gender att hantera situationen är genom att blicka tillbaka och använda sig av lärdomar från finanskrisen 2008, då företaget precis hade grundats.

– En viktig lärdom från finanskrisen är hur fort allting går. Företagens behov ändras mycket snabbt och förutsättningarna som konsult kan därför ändras från vecka till vecka. Något som jag har försökt att ha i åtanke under rådande omständigheter är därför vikten av att vara snabbfotad. Det finns inte samma tid att testa om en ny idé fungerar eller inte, säger Pernilla Alexandersson, grundare och vd på Add Gender.

Sedan coronakrisen tog fart i Sverige har Add Gender arbetat med ta fram tjänster som är bättre anpassade till hur deras kunders verksamheter ser ut just nu. Bland annat genom att digitalisera en av de tjänster som företaget erbjuder.

– Kriser kan vara en möjlighet för företag att starta nya saker. För att säkerställa att vi kunde behålla så många av våra uppdrag som möjligt ringde vi runt till våra kunder. Vi informerade bland annat om våra goda förutsättningar att arbeta digitalt. Vårt proaktiva arbetssätt resulterade bland annat i en digital version av vår tjänst Normplattformen, säger Pernilla Alexandersson.

Trots den proaktiva inställningen och en god förmåga att arbeta digitalt, befinner sig företaget, likt många andra, i en ansträngande situation. På grund av kundbortfall har Add Gender använt systemet för korttidspermittering.

– Det kändes skönt att kunna få ta del av korttidspermitteringen. I många andra fall upplever jag att det kan vara svårt som småföretagare att ta del av vissa förmåner som välfärden ger. Men korttidspermitteringen har fungerat väldigt bra, vilket såklart underlättar situationen för oss, berättar Pernilla Alexandersson.

Även om systemet med korttidspermitteringen är ett välkommet inslag i regeringens politik, efterfrågar Add Gender ett bättre förhållningssätt mot företagare och specifikt småföretagare från regeringens håll.

– Jag upplever att det finns en oförståelse för småföretagarens värld från regeringen. De förstår inte riktigt vad småföretagaren är för organism och att människor lägger ner sin själ sitt företag. Bilden av vad en företagare är känns förlegad och måste uppdateras. Ett stort kliv skulle vara om de hade tillit till människan bakom företaget i sin retorik, säger Pernilla Alexandersson.

Trots den tuffa tid som coronaviruset har orsakat för företagare, så ser Add Gender att det kan medföra ett förändrat synsätt som är välkommet.

– Bitvis så tycker jag att småföretagare inte är så öppna med hur tufft det är att driva ett företag även när det går bra. Man pratar mer om alla framgångar, vilket såklart också behövs. Men nu finns kanske en möjlighet att vara mer transparent, vilket kan hjälpa till att förändra bilden av företagaren, säger Pernilla Alexandersson.