Hoppa till innehåll

Genom elva intervjuer som presenteras i Almegas nya rapport ”Så vill tjänste­företagen förbättra offentlig upphandling” vill Almega bidra till att ge en konkret bild av hur företag som verkar inom olika branscher inom tjänstesektorn upplever offentlig upphandling. Intervjuerna syftar till att skapa större förståelse kring hur offentlig upphandling uppfattas av leverantörerna och områden som skulle kunna utvecklas och förbättras.

Det de intervjuade efterlyser genomgående i rapporten är mer dialog inför upphandlingarna. Sådan dialog kan minska fler andra av de utmaningar som lyfts, kopplade till kravställande, utvärderingsgrunder och otydlighet kring uppdragens innebörd.

Dialog är en nyckel till att uppnå genomtänkta upphandlingar som kan förena den upphandlande myndighetens behov och marknadens möjligheter. Till nytta för hela samhället.