Hoppa till innehåll

Forskare föreslår ratingsystem för leverantörer

Ett forskarteam bestående av professorerna Sofia Lundberg, Malin Arve, Lars Henriksson och Mats Bergman har i en rapport föreslagit att det ska införas ett centralt system där upphandlande organisationer ska betygsätta leverantörernas utförda prestationer. Almegas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke medverkade vid seminariet och gav reflektioner på förslaget.

Ett forskarteam bestående av professorerna Sofia Lundberg, Malin Arve, Lars Henriksson och Mats Bergman har i en rapport föreslagit att det ska införas ett centralt system där upphandlande organisationer ska betygsätta leverantörernas utförda prestationer. Tanken är att ratingen ska kunna användas i framtida upphandlingar, bland annat i kvalificeringsfasen och utvärderingsfasen. Rapporten presenterades den 3 juni 2024 på ett seminarium på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).

Almegas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke medverkade vid seminariet och gav reflektioner på förslaget.  Det är välkommet i sig att rapporten sätter fokus på de viktiga frågorna om kvalitet i de offentliga affärerna.

Rapporten kan på det sättet förhoppningsvis bidra till en utvecklad dialog med berörda branscher om vad som är ”kvalitet” och hur detta kan kravställas samt till en mer systematisk uppföljning under kontraktstiden. Det är viktigt för att skapa bra offentliga affärer.

Ulrica Dyrke

Det finns dock även utmaningar och frågetecken med det föreslagna systemet.

  • Jag lyfte bland annat att det ofta kan finnas ett glapp mellan vad som är avtalat och beställarnas förväntningar vilket skapar risk för diskrepans i betygssättningen. Det är även viktigt att hitta betygsmodeller som uppfattas som tillförlitlig och rättvisande för respektive bransch, så en branschdialog är nödvändig. Utöver detta framhöll jag även att man behöver analysera olika rättsliga aspekter av om man inför detta system kopplat till offentlig upphandling. En sådan fråga är om besluten om betygssättning blir överklagbara. Så det finns en del viktiga frågetecken kvar att räta ut, säger Ulrica Dyrke.

Övriga paneldeltagare var Magnus Persson, vd Skanska Sverige, Henrik Grönberg, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten samt Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen och f.d. ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare. Sammantaget gavs många intressanta reflektioner kring det föreslagna systemet. Det återstår att se vad förslaget kan leda till.