Ulrica Dyrke

Ulrica arbetar som jurist på Almegas näringspolitiska avdelning, främst med fokus på frågor kopplade till offentlig upphandling, konkurrens och offentlig marknad.

Sakområde

Näringspolitik

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6964
Mobiltelefon: +46 70 364 7956
Epost: ulrica.dyrke@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm