Ulrica Dyrke

Jurist och Näringspolitisk expert

Ulrica arbetar som jurist på Almegas näringspolitiska avdelning, främst med fokus på frågor kopplade till offentlig upphandling, konkurrens och offentlig marknad.

Sakområde

Näringspolitik

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 64
Mobiltelefon: +46 70 364 79 56
Epost: ulrica.dyrke@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm