Hoppa till innehåll

Seminariet gav en bred inblick i hur tjänsteföretagen uppfattar offentlig upphandling. Prisfokus i stället för kvalitetsfokus är en generellt viktig orsak till att företag inom tjänstesektorn avstår från att lämna anbud. Omfattande och irrelevant kravställande skapar också hinder för många företag.

Problematiken konkretiserades genom medverkan av representanter från säkerhetsbranschen, arkitektbranschen, IT-branschen och vård- och omsorgsbranschen. Det gavs dock även exempel på sådant som upplevs positivt såsom utvecklad dialog inför upphandling och mer användande av fastprisupphandling.

Många offentliga upphandlingar avser tjänster och det är av stor betydelse för hela samhället att det blir bra och kvalitativa leveranser. Vi kommer att fortsätta att lyfta dessa frågor och tjänsteföretagens erfarenheter för att bidra till att utveckla de offentliga affärerna.

Ulrica Dyrke, Almegas näringspolitiska expert i upphandlingsfrågor.