Hoppa till innehåll
Kollegor samarbetar vid dator.

Detta bör du som företag veta om konkurrensreglerna

Varför är det viktigt med konkurrens och vad innebär konkurrensreglerna? Det var temat när Almega och Konkurrensverket bjöd in till webbinarium om konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande samarbeten, missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, samt frågor kopplade till offentlig upphandling. Läs mer om vad som togs upp och se webbinariet i efterhand här.

I fokus för sändningen, som leddes av Almegas expert på offentlig upphandling och konkurrens Ulrica Dyrke, tillsammans med flera gäster från Konkurrensverket, stod bland annat KOS-reglerna som rör konkurrensbegränsande säljverksamhet från offentliga aktörer. På agendan stod också frågor kopplade till offentlig upphandling, såsom otillåtna direktupphandlingar.

 Ulf Bengtsson och Ulrica DyrkeUlf Bengtsson, sakkunnig ekonom på Konkurrensverket, inledde med att berätta mer om konkurrenslagens regler för företags agerande på marknaden, och förklarade vikten av konkurrens.

– Enkelt förklarat: om konkurrensen fungerar dåligt blir produkterna dyra och dåliga, fungerar den bra blir det billigt och bra för konsumenterna. För företagen innebär låg konkurrens att de inte är lika mycket ”på hugget” när det gäller utveckling och kostnadsmedvetenhet, berättar Ulf Bengtsson.

Otillåtet samarbete – kartell

Ett grundläggande element i konkurrenslagen är att konkurrensbegränsande samarbete inte är tillåtet. När otillåtna samarbeten upptäcks är det ofta via tips och klagomål.

–  Det finns vissa specifika förbud och saker man inte kan göra. Väldigt övergripande innebär det att om man är konkurrenter så kan man inte samarbeta.

Detta kallas ibland för en kartell. Det är helt enkelt ett otillåtet samarbete mellan företag som syftar till att begränsa konkurrensen. Här finns också begreppet anbudskartell, som innebär att man samarbetar kring hur konkurrerande företag fördelar upphandlingar mellan sig.

– Man kanske säger att den här gången är det ditt företag som ska vinna upphandlingen, och nästa gång är det vår tur, säger Ulf Bengtsson.

Se hela webbinariet om konkurrens här

Se inspelningen av seminariet nedan för fler konkreta exempel på hur otillåtna samarbeten kan se ut, exempelvis den så kallade ”asfaltskartellen” och otillåtet samarbete i mejeribranschen.

Du får också veta mer om KOS-reglerna samt frågor om offentlig upphandling.

Gästar under webbinariet gör förutom Ulf Bengtsson också Charlie Nyberg, sakkunnig jurist och Carl-Henrik Segenstedt Bergh, upphandlingsråd från Konkurrensverket.

Film: Varför ska företag bry sig som konkurrensfrågor? (57 min)