Hoppa till innehåll
Skolavslutning ledighet

Skolavslutningar – när har anställda rätt till ledighet?

Så här års får arbetsgivare in många önskemål kring ledigheter, inte minst kopplat till skolavslutningar. Vad gäller där? Och vad är skillnaden mellan permission, tjänstledighet och semester?

Till att börja med finns det flera olika sätt att vara ledig. Medarbetaren kan ha permission, tjänstledighet eller semester. De innebär olika saker så det gäller att hålla reda på vilken slags ledighet som gäller.

Många ledigheter har medarbetaren rätt att få enligt lag eller kollektivavtal. Andra förutsätter att arbetsgivaren går med på ledigheten. Oavsett vad ledigheten avser ska ansökan alltid göras så tidigt som möjligt – det ger arbetsgivare möjlighet att planera verksamheten och chansen att få ansökan beviljad ökar.

Skillnad mellan permission, tjänstledighet och semester

Permission är kortare ledighet med bibehållen lön. Kollektivavtalen och företagens personalpolicy innehåller ofta regler om när permission beviljas. Kollektivavtal för den offentliga sektorn innehåller ofta regler om rätt till permission för att flytta. Flyttledighet finns sällan i kollektivavtal som gäller den privata sektorn.

Tjänstledighet är ledighet utan lön. Många tjänsteledigheter är lagreglerade, till exempel föräldraledighet, sjukledighet och studieledighet. Andra kan man inte räkna med utan det är helt upp till arbetsgivaren om ansökan beviljas.

Semester är ledighet med lön och semestertillägg. Semester tjänas in, antingen i förväg eller i efterhand. Det finns regler i lag och kollektivavtal om hur semester ersätts och förläggs.

Ledigt för skolavslutning

Avslutningsvis – det finns ingen särskild rätt för medarbetarna att få ledigt från arbetet för att gå på barnens skolavslutning.  Men det brukar lösa sig ändå, bara ansökan lämnas in tidigt.

Läs mer om lagar och regler på Arbetsgivarguiden

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.