Hoppa till innehåll
Schackspel.

Problem när offentliga aktörer snedvrider konkurrensen

Almega medverkade i ett riksdagseminarium tillsammans med Svenskt Näringsliv och Visita och diskuterade problemen som uppstår när offentliga aktörer konkurrerar med privata företag. ”Dagens regler räcker inte för att råda bot på konkurrensproblemen”, säger Ulrica Dyrke, näringspolitisk expert, som representerade Almega.

Det behövs effektivare konkurrensregler. Det var Almegas budskap till politikerna som fanns på plats på riksdagsseminariet ” Konkurrens mellan offentliga och privata verksamheter” som anordnades av Elisabet Thand Ringqvist från Centerpartiet och Camilla Brodin från Kristdemokraterna. Fokus för seminariet var de konkurrensproblem som uppstår när staten, kommuner och regioner säljer varor och tjänster på marknaden i konkurrens med privata företag.

– Osund konkurrens från offentlig sektor drabbar många företag inom tjänstesektorn. Jag värdesätter att jag för Almegas räkning fick möjlighet att få belysa problemen och behovet av förändring vid seminariet, säger Ulrica Dyrke, näringspolitisk expert med ansvar för konkurrensfrågor och offentlig upphandling, Almega.

”Vi behöver skapa sunda konkurrensförhållanden.”

Ulrica Dyrke

Jurist och Näringspolitisk expert

Stockholm

Läs mer

Under seminariet lyfte Ulrica Dyrke exempel ur Almegas senaste rapport i frågan ”Osund kommunal konkurrens” – kommuner som försvårar för privata företag att bedriva verksamhet, bland annat genom att inte samarbeta med privata bredbandsgivare – samt när statliga bolag som Samhall säljer städtjänster till underpriser.

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, de så kallade KOS-reglerna, har funnits sedan 2010 och innebär att staten, kommuner och regioner kan förbjudas att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Kommuner och regioner kan också förbjudas att helt bedriva en viss säljverksamhet. Men KOS-reglerna är otillräckliga och regeringen har nyligen beslutat att se över dem.

– Det är ett mycket välkommet besked och Almega kommer att följa frågan med stort intresse. Vi behöver skapa sunda konkurrensförhållanden och ett gott företagsklimat, säger Ulrica Dyrke.