Hoppa till innehåll
Ulrica Dyrke, näringspolitisk expert på Almega

Välkommet besked om osund konkurrens

Regeringen har beslutat att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. ”Ett mycket efterlängtat besked som skapar hopp för många företag runt om i landet, säger Almegas näringspolitiska expert, Ulrica Dyrke.

Osund konkurrens från offentlig sektor skapar problem för många företag. Det handlar om när staten, kommunerna eller regionerna säljer varor och tjänster på områden som typiskt sett hör till det privata näringslivet och på ett sätt som skadar konkurrensen.

– Det kan handla om exempelvis kommunala gym eller statliga bolag i form av Samhall som säljer städtjänster. Detta drabbar företag runt om i landet och det blir ofta litet av en David mot Goliat-situation, säger Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert på Almega och med fokus på konkurrensfrågor.

Flera faktorer ger skev konkurrenssituation

Det finns flera grundläggande faktorer som riskerar att skapa en skev konkurrenssituation, vilket även företrädare för regeringen varit tydliga med:

”En kommun kan exempelvis ha ensam tillgång till viktig infrastruktur eller sammanblanda sitt kärnuppdrag med ren affärsverksamhet. Till skillnad från privata företag, har kommuner och regioner dessutom tillgång till skattemedel, de saknar vinstkrav och kan inte försättas i konkurs.

Offentliga företag har större möjligheter att bedriva en säljverksamhet även om denna skulle vara ineffektiv”, skriver energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), finansminister Elisabeth Svantesson (M) och civilminister Erik Slottner (KD) på debattplats i Dagens Industri (den 15 februari).

Reglerna otillräckliga

Almega har tidigare i olika rapporter belyst de problem som företagen upplever samt efterlyst effektivare regler för att komma till rätta med dessa konkurrensproblem.

– Dagens regler har visat sig otillräckliga för att råda bot på konkurrensproblemen. Det är mycket positiva besked att en utredning nu ska se över detta. Det behövs regler som gör det möjligt för Konkurrensverket att åtgärda fler konkurrensproblem, på det sätt som ursprungligen var lagstiftarens avsikt, säger Ulrica Dyrke, och fortsätter:

– Almega kommer att följa frågan med stort intresse. Förhoppningsvis kan vi få en utveckling där gränserna för vad det offentliga får ägna sig åt blir tydligare. Det skulle lägga grunden för sunda konkurrensförutsättningar och ett gott företagsklimat.