Hoppa till innehåll

Trots att regeringens utredning av Samhall påstås bli den största översynen av organisationen på 20 år saknar Almega bland annat konkurrensproblematiken. ”Vi bidrar gärna till utredningen med fler perspektiv från tjänstesektorn”, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.

Regeringen tillsätter en utredning för att göra en översyn av Samhall i syfte att säkerställa att verksamheten når rätt individer på ett sätt som ger dessa individer bästa möjliga stöd.          

– Vi välkomnar översynen och delar i stort regeringens bild av vad som behöver utredas, säger Fredrik Östbom, näringspolitischef på Almega.  

Utredningen ska bland annat kartlägga Samhalls målgrupp och analysera dess stödbehov samt utröna om transparensen för och kontrollen av hur Samhall använder den statliga merkostnadsersättningen kan utvecklas.

– Det är bra att målgruppens behov av stöd ska utredas vilket vi hoppas kan leda till att bolagets uppdrag anpassas efter den tilltänkta målgruppen. Samtidigt bör en central del i utredningen vara att säkerställa att Samhalls verksamhet inte utgör en osund konkurrens med näringslivet, säger Fredrik Östbom.

Enligt Fredrik Östbom saknas en närmare granskning av den konkurrensproblematik som Samhalls verksamhet orsakar för näringslivet, inte minst städbranschen.

– Dessutom saknas en problematisering av Samhalls roll jämte andra alternativa insatser. I många fall har det visat sig att andra insatser är både mer effektiva och träffsäkra för Samhalls tilltänkta målgrupp, säger Fredrik Östbom.

Till utredare har regeringen utsett Malin Danielsson, riksdagsledamot för Liberalerna och med erfarenhet av frågor rörande insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  

– Nu ser vi fram emot att få bidra till utredningen med fler perspektiv från Almega och tjänstesektorn, säger Fredrik Östbom.