Hoppa till innehåll

Narkotika i arbetslivet – så agerar du som arbetsgivare

Narkotika och arbetslivet hör inte ihop. Ändå ökar andelen narkotikapåverkade på våra arbetsplatser, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Förutom att det är olagligt, kan det bland annat innebära försämrad arbetsförmåga och vara en säkerhetsrisk. Vilka skyldigheter och arbetsrättsliga möjligheter har arbetsgivaren i frågan? Vår arbetsrättsjurist Lars Bäckström guidar dig rätt.

Hur ska jag som arbetsgivare agera om jag misstänker att en medarbetare tar droger?

– Det är viktigt att du som chef agerar omedelbart. Ett mjukt sätt att närma sig problemet är att medarbetarens chef noterar avvikelser i beteendet under en period. Chefen tar initiativ till ett samtal och går igenom orsakerna till avvikelserna, utan att ta upp själva narkotikaanvändandet, om inte den anställde gör det. Försök utreda anledningen till beteendeförändringarna och bestäm tidpunkt för ny träff. Har då någon förändring inte skett, tillämpa företagets handlingsprogram.

Får arbetsgivaren genomföra drogtester på arbetsplatsen?

– Ja det får du. Inom den privata sektorn finns inga lagregler som begränsar din rätt som arbetsgivare att kräva att medarbetare genomgår drogtest. Frågan ställs på sin spets om en medarbetare vägrar att drogtesta sig – kan arbetsgivaren då säga upp honom eller henne? Svaret på den frågan avgörs bland annat av vilka risker i arbetet drogpåverkan kan medföra.

Vilka skyldigheter och arbetsrättsliga möjligheter har arbetsgivaren att upptäcka och vidta åtgärder mot användande av narkotika?

– Som arbetsgivare ska du ha en alkohol- och drogpolicy med mål- och handlingsprogram. Detta är en del av företagets totala arbetsmiljöarbete och ska som sådan dokumenteras och utvärderas. Tänk på att det även är viktigt att öka medvetenheten om alkohol- och drogproblemen i företaget och ge kunskaper till exempelvis chefer och arbetsledare. I vissa branscher bör policyn innehålla regler om att anställda ska underkasta sig drogtester.

Förebyggande arbetet är viktigt. Varför då?

– Effektiva förebyggande åtgärder ger större möjligheter till tidiga insatser vid signaler om narkotikaintag. Som arbetsgivare är det viktigt att agera snabbt vid välgrundad misstanke. Kom ihåg att agera är att bry sig om och ta ansvar! Det är omgivningens sätt att agera, det vill säga att inte reagera, som gör att ett missbruk kan gå långt innan något händer.

Vill du ha mer råd och stöd?

Anmäl dig då till vår webbutbildning Narkotika i arbetslivet – så agerar du som arbetsgivare. Här får du träffa Ulric Hermansson, socionom och forskare samt Almegas arbetsrättsjurist Lars Bäckström.

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister för att få råd och stöd. Ring oss, eller logga in i vår digitala kunskapsbank Arbetsgivarguiden och läs mer om droger.