Hoppa till innehåll
Man och kvinna samtalar i kontorsmiljö.

Exklusivt webbinarium om EU:s nya regler om lönetransparens

EU har antagit det så kallade lönetransparensdirektivet, som ska ge ökad insyn i företagens lönesättning. Men hur kommer dessa nya regler att påverka dig som arbetsgivare och hur kan du förbereda dig utifrån de regler som redan gäller? Vi har ställt tre frågor till Sophie Törne, arbetsrättsjurist på Almega, kring det nya kostnadsfria webbinariet om de nya reglerna – exklusivt för dig som är medlem – och hur det kan hjälpa dig i din roll.

 

Vad handlar EU:s regler om lönetransparens om?

Det handlar om att kvinnor och män som lika eller likvärdigt arbete inte ska ha olika lön på grund av kön. Förbudet mot könsdiskriminering har funnits med från EU:s start, men ändå finns oförklarade löneskillnader mellan män och kvinnor kvar inom EU. Nya skarpare regler börjar gälla under 2026.

Hur påverkar det företag och arbetsgivare?

Det kommer att bli mer fokus på jämställda löner, en lönerapport ska skickas till Diskrimineringsombudsmannen (DO) varje år för företag med 250 eller fler anställda och vart tredje år för företag med 100-249 anställda. Det blir ökat fokus på att lönekartläggningar görs och att osakliga löneskillnader åtgärdas. 

Varför ska man som arbetsgivare gå utbildningen?

Vi kommer att ta upp nyheterna men också men också gå igenom de regler som redan finns om lönekartläggning. Har man det arbetet på plats så är man också väl förberedd när de nya reglerna börjar gälla.