Lars Bäckström

Arbetsrättsjurist

Lars arbetar som arbetsrättsjurist på Almega.

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Domstolsprocesser

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 27
Mobiltelefon: +46 70 345 69 27
Epost: lars.backstrom@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm