Hoppa till innehåll

Glöm inte bort chefen i arbetsmiljö­arbetet

Medarbetarnas arbetsmiljö har stått högt på företagens agenda under pandemin – men samtidigt har chefens arbetssituation ofta hamnat i skymundan. Almegas arbetsmiljöexpert Maria Morberg lyfter vikten av att inte glömma bort chefen i arbetet med att förebygga ohälsa.

Varför är det dags att sätta fokus på chefens arbetssituation?

– Många chefer har levt under stor press under pandemin och haft fullt fokus på verksamhetens överlevnad och medarbetarnas arbetsmiljö. För många innebar distansarbetet en snabbspolning av digitaliseringsresan och utvecklingen av nya arbetssätt, med höga krav på att cheferna skulle hålla en tät dialog med sina medarbetare. Och de som har haft personal på plats har fått lägga mycket energi på att försöka förebygga smittspridning på arbetsplatsen. Inom vissa branscher har cheferna också fått hantera extremt stor sjukfrånvaro som har skapat en hög stress och arbetsbelastning.

Detta har inneburit att organisationen och chefernas chefer inte har haft samma förutsättningar att fokusera på chefernas arbetsmiljö och säkerställa att deras arbetssituation är hållbar.

Det är förståeligt att mycket arbete har legat på is under pandemin, men nu befinner vi oss i en mer kontrollerad situation. Därför är det hög tid att ta tag i chefens arbetssituation igen och inkludera den i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Varför är det viktigt att analysera arbetssituationen för chefer och arbetsledare?

– Om inte den som ska leda arbetet har en bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb, finns risken att medarbetarna inte heller kommer att må bra på sikt. Och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö gäller faktiskt också chefer och arbetsledare.

Vad kan man göra för att stötta chefen?

– Det har hänt mycket sedan pandemin startade, inte minst i form av nya arbetssätt. Därför måste många göra ett rejält omtag och ställa en rad frågor för att skapa sig en bild av nuläget. Vilka arbetsuppgifter har chefen i dag? Hur ser balansen mellan krav och resurser ut? Har chefen realistiska mål och mandat att bestämma i frågor som påverkar den egna arbetssituationen?

Det handlar om att återstarta och börja bygga en plan framåt igen för cheferna. Forskning visar att en viktig framgångsfaktor är att chefen har tillgång till bollplank och att det är tydligt vem som kan hjälpa chefen att prioritera bland arbetsuppgifterna när de hopar sig. Att det finns tydliga kommunikationsvägar. Jag träffade nyligen ett företag som ska testa att hyra in administrativt stöd till sina chefer under sex månader. Det är ett jättebra initiativ som kan göra stor skillnad för chefens arbetsmiljö.