Hoppa till innehåll
Fredrik Westerberg Ocab

För Ocab är medarbetarna vägen till framgång 

Avfuktnings- och saneringsföretaget Ocab jobbar aktivt med att engagera sina medarbetare. Nyckeln är både att skapa trivsel och arbeta för att ha sakkunniga medarbetare. På så sätt skapas både värde i bolaget och en bra arbetsplats för den enskilda individen.

Ocab har verksamhet i hela landet, från Malmbergen i norra Sverige till Malmö i söder. Bland annat arbetar Ocab med sanering av vattenskador och brandskador, men erbjuder också tjänster inom byggnadsmiljö och inomhusmiljöutredningar. För Ocab är tydligt att det är medarbetaren som är vägen till framgång.

Vikten av ett systematiskt arbetssätt

Ett viktigt verktyg i att skapa trivsel på arbetsplatsen är att arbeta med medarbetarundersökningar. På så sätt kan man enkelt ta reda på vad medarbetarna tycker är bra och vad man kan göra bättre. Genom medarbetarundersökningarna får Ocab bra feedback som omvandlas till konkreta handlingar om det till exempel går att identifiera brister på arbetsplatsen. Deltagarsiffrorna är höga och ger ledningsgruppen bra verktyg för att utveckla verksamheten.

– Våra medarbetare som är i produktionen är grunden till vår framgång. Vi vill ha kompetenta och engagerade medarbetare som trivs. Har vi inte det så kommer vi heller inte vara framgångsrika på längre sikt. En viktig aspekt är därför att arbeta proaktivt och systematiskt med att följa upp den återkoppling vi får från våra medarbetare. Det är ett kontinuerligt arbete att utveckla och förbättra verksamheten. Det gäller att vi är rädda om vår personal, berättar  Fredrik Westerberg, filialchef på Ocabs kontor i Norrtälje.

God arbetsmiljö skapar trivsel

Ett av de viktigaste områden som Ocab arbetar med för att skapa trivsel hos medarbetarna är arbetsmiljöfrågor. Strukturen i frågor som rör arbetsmiljö är viktig för att på bästa sätt hantera situationen när olyckan är framme. Det systematiska arbetssätt som Ocab har byggt upp kring arbetsmiljöfrågor baseras bland annat på ett verksamhetssystem som har funnits i företaget i 15 år.

–  När det sker en olycka går vi in och jobbar aktivt med den arbetsmiljöfråga som kan kopplas till situationen som uppstått. Vi försöker göra personalen delaktig i att ta fram förbättringsåtgärder, så att det inte bara ses som direktiv som kommer från chefer som befinner sig längre bort i organisationen. Är det ett tillbud som skett så har vi en skyddskommitté, är det personalfråga så är det HR som kopplas in. Vi försöker att ha alla viktiga instanser i företaget så att alla kan få verktyg och stöd, säger Fredrik Westerberg.

Medarbetaren i fokus

Personalomsättningen på Ocab är väldigt låg och många av de som är på tjänstemannasidan kommer från produktionssidan.

– Vi har många anställda som varit hos oss i mer än 20 år. Möjligheten att växa och utvecklas som anställd tror jag är en stor förklaring till varför man vill stanna kvar, berättar Fredrik Westerberg.

Ocab ser hela tiden på helheten för sina medarbetare. Men precis som för så många andra företag är det en tuff period som Ocab befinner sig.

– Det gäller att vi jobbar med rutiner så att vi alla får vara friska så att vi kan utföra uppdrag hos våra kunder, förklarar Fredrik Westerberg.

Något som däremot har varit mycket positivt för branschen i stort, är att sanering har fått en ny innebörd för allmänheten.

– Många av våra jobb just nu har en väldigt samhällsviktig funktion. Vi alla är väldigt stolta över att vi får vara med och bidra i kampen mot Covid-19, berättar Fredrik Westerberg.
Samtidigt är osäkerheten om hur framtiden kommer att se ut väldigt stor och läget är svårnavigerat för många företag. Det är därför väldigt svårt att säga hur Ocab kommer att påverkas på sikt.

– För många företag just nu handlar det om att överleva. Har vi inga företagare har vi inga arbetsplatser och det är viktigt att hitta en balansgång i denna svåra situation, för oss som företag och för våra medarbetare, säger  Fredrik Westerberg.