Hoppa till innehåll
Mats Petersson, SJ, om medarbetardialog

Medarbetardialog och arbetsplatsträffar – så arbetar SJ med medarbetar­utveckling

Genom tågtrafiken för SJ människor närmare varandra varje dag. Med drygt 5 000 anställda har företaget en stor variation av kompetenser, både på tågen och utanför. SJ arbetar aktivt med medarbetardialog, information, kommunikation och utbildning. Det skapar mervärde i företaget men också personlig utveckling för medarbetare.

Reseföretaget SJ driver både kommersiell och upphandlad trafik. Företages tåglinjer sträcker sig över hela Sverige, men tågen rullar också till Oslo, Köpenhamn och Narvik. Kompetensen som företagets medarbetare har sträcker sig från affärsutvecklare, jurister och ingenjörer till fordonsoperatörer, lokförare, tågvärdar och komfortoperatörer.

Jobbar med medarbetardialog

SJ vill att medarbetarna ska kunna utvecklas i sitt arbete oavsett om man är depåpersonal, kundvärd eller har en administrativ roll. Ett exempel på detta är genom de Dialogmöten som företaget brukar ha årligen och som blandar medarbetare med olika funktioner.

– Dialogmöten är en temadag som arrangeras av företaget och där man träffas för att prata om aktuella frågor. Senast pratade vi om digitalisering av bolaget, vilket var mycket uppskattat. Mötena är ett bra tillfälle att få olika perspektiv på saker och responsen har varit mycket positiv hos såväl tjänstemän och depåmedarbetare som lokförare och tågvärdar, säger Mats Pettersson, HR-direktör på SJ.

Information, kommunikation och utbildning

Ett viktigt arbete för SJ är att arbeta med information, kommunikation och utbildning. Att hålla medarbetarena informerade genom olika kanaler såsom arbetsplatsträffar, intranätet och veckobrev är en viktig del. Medarbetarenkäter är en annan. Utöver den årliga medarbetarundersökningen har man i sommar följt upp hur medarbetarna uppfattat att företaget hanterat coronasituationen, korttidsarbete samt, för berörda gruppen, distansarbete. Ett uppskattat utbildningsinslag är hur SJ arbetar med virtual reality (VR). Med VR-teknik kan medarbetare på ett verklighetstroget sätt lära sig att hantera olika situationer, som exempelvis att bekämpa bränder.

– Genom medarbetare som har rätt kompetens kan vi på bästa sätt möta våra resenärers förväntningar. Att ha en god dialog med medarbetare och att de känner sig involverade i verksamheten är viktigt för att vi som företag ska utvecklas, berättar Mats Pettersson.

Resebranschen hårt påverkad av coronaviruset

Resebranschen var en av de första sektorerna som drabbades av restriktionerna till följd av coronavirusets spridning och är en av de som drabbats hårdats. SJ kör för tillfället lika många tåg som före pandemin men fyller de bara upp till 65 procent. Förutom de ekonomiska konsekvenserna har SJ som andra spårföretag också upplevt en ökning av hot och våld på tågen.

– Vi har jobbat aktivt med arbetsmiljöfrågor och har ett nära samarbete med vår skyddsorganisation. Vissa av de saker vi jobbade aktivt med att förebygga före pandemin har tyvärr förvärrats, som till exempel hot och våld ombord på våra tåg. Vi vill att alla våra medarbetare ska känna sig säkra, trygga och att man kan gå till jobbet utan att känna oro, säger Mats Petterson.