Hoppa till innehåll

– Även om förslaget vid en första anblick inte kommer påverka lönebildningen i Sverige så är det väldigt oroväckande att EU nu vill lagstifta om löner. Detta är en nationell fråga som vi i Sverige sköter utan statlig eller överstatlig inverkan, säger Stefan Koskinen på Almega.

Kommissionens förslag innehåller riktlinjer om att minimilönen ska vara minst 60 procent av medianlönen, alternativt minst 50 procent av medellönen, i respektive land. Undantag ska dock ges för länder där lönerna regleras i kollektivavtal och där kollektivavtalen täcker mer än 70 procent av arbetsmarknaden.

– Det finns tveksamheter kring undantaget från lagstadgade minimilöner för länder med kollektivavtal. Vid sidan av undantaget finns det skrivningar om att alla arbetstagare i EU ska omfattas och vad detta innebär vid en rättslig prövning är ytterst oklart, säger Stefan Koskinen.

Ett införande av europeiska minimilöner skulle utmana den svenska lönebildningen och därmed hela kollektivavtalsmodellen, som är den svenska arbetsrättens fundament.

– Den svenska regeringen måste nu agera med kraft i ministerrådet för att det här förslaget aldrig ska bli verklighet. Det är dags att Stefan Löfven tar sitt ansvar som landets statsminister och stoppar förslaget om minimilöner. Det var ändå han som startade detta elände genom den satsning på EU:s sociala pelare som han med buller och bång drog igång i Göteborg i november 2017, säger Stefan Koskinen.