Hoppa till innehåll

I EU, precis som i Sverige, är företagen en förutsättning för välstånd. Politikerna måste därför ta tag i de problem som tornar upp sig inför unionens företagare. “Med vårt nya EU-program vill vi ge de svenska EU-parlamentarikerna både insikter och förslag på reformer som kan skapa ett konkurrenskraftigt EU och därmed ett starkare Sverige”, säger David Wästberg, näringspolitisk expert, Almega.

Valet till Europaparlamentet närmar sig. Denna gång sker det i en tid av låg produktivitetstillväxt och stora utmaningar kopplade till bland annat den inre marknaden, den gröna omställningen, digitaliseringen och inte minst det allvarligt säkerhetshetsläget i omvärlden.

– Europa och EU måste komma till rätta med hur och vad som krävs för att öka produktiviteten och därigenom välståndet. Nyckeln ligger i ett företagarvänligt och modernt EU, där inte minst tjänsteföretagen spelar den avgörande rollen. Vår uppgift är att ge partierna och de kandidater som skickas till Europaparlamentet en djupare förståelse för detta, och mer än tidigare anta tjänstesektorns perspektiv, säger David Wästberg, näringspolitisk expert på Almega.

Genom att presentera fakta och kunskap vill Almega bidra till en mer saklig debatt. Och förutom detta innehåller Almegas nya EU-program Låt oss göra Europa en tjänst även flera förslag på reformer med förutsättningar att bygga ett starkare Europa.

– Vi har fokuserat på de fem områden som vi tycker är mest angelägna: EU:s konkurrenskraft, den inre marknaden, beredskapen samt den gröna och digitala omställningen. Det måste finnas en plan för hur dessa frågor ska adresseras om EU-samarbetet ska fortsätta leverera, säger David Wästberg.

Bland reformerna i Almegas EU-program har de flesta bäring på skapandet av en bättre fungerade inre marknad. Nyckelorden är förenkling och harmonisering av lagar och regler. Vidare måste en specifik handlingsplan för genomförandet av tjänstedirektivet tas fram som fokuserar på att skapa en bättre marknad för tjänster.

– Förhoppningen är att Almegas EU-program ska ge de svenska europaparlamentarikerna insikter som de kan ta med sig i arbetet för att stärka Europas resiliens, konkurrenskraft och tillväxt, säger David Wästberg.

Läs hela programmet Låt oss göra Europa en tjänst här.