Hoppa till innehåll
Europaparlamentet

Undanröj handelshinder för tjänster inom EU

EU:s inre marknad fungerar inte för tjänsteföretag. Almega presenterar med anledning av detta ett nytt reformprogram för ett konkurrenskraftigt EU. Vi har intervjuat Almegas näringspolitiska expert David Wästberg.

EU är viktigt för svenskt företagande eftersom hälften av alla regler som styr företag har beslutats på EU-nivå. Därför har Almega tagit fram ett EU-program med konkreta reformförslag.

– Detta är särskilt viktigt för tjänstesektorn då det finns stort potential inom EU med den inre marknaden, som tyvärr inte fungerar bra idag för just tjänster – det kan handla om regelverk och yrkeskvalifikationer som skiljer sig åt mellan länderna. Det vill vi ändra på, säger David Wästberg, näringspolitisk expert, Almega.

De tre viktigaste reformerna

Bland närmare trettio angelägna förslag pekar David Wästberg ut tre reformer ur rapporten som avgörande.  Den viktigaste reformen är att genomföra det tjänstedirektiv som EU redan har beslutat om så att den fungerar som den är tänkt med ett gemensamt regelverk för tjänster och undanröjda handelshinder.

En annan avgörande reform i rapporten är att underlätta den gröna omställningen.

– Näringslivet är förutsättningen – inte hindret – till ett fossilfritt samhälle. Politiken ska absolut ha ambitiösa klimatmål men undvika detaljregleringar och vara öppen för teknikneutrala lösningar så klimatmålen kan uppnås genom den mångfald av idéer och tekniker som finns och utvecklas.

Digitaliseringen är också en angelägen reform inom EU eftersom man inte vill hamna på efterkälken menar David Wästberg.

– De nya patent som kommer inom AI området kommer från Kina och USA, inte EU. Det måste det finnas bra regelverk för nya tekniker men det behövs också stora investeringar i den digitala infrastrukturen i hela Europa som också är robust och motståndskraftig med anledning av världsläget.

Vad är förhoppningen med rapporten och hur säkerställer man att politiken lyssnar?

Almega presenterar egna och konkreta förslag när det kommer till lagstiftning. Sverige är dock ett litet land i EU och då spelar samarbete med andra näringslivsorganisationer en stor roll för att kunna driva frågorna framåt menar David Wästberg.

– Dels samarbetar vi med Svenskt Näringsliv som har större resurser än vad Almega har, dels också samarbete Business Europe och European Service Forum.

Det handlar dock mycket om att upplysa de svenska EU-parlamentarikerna om tjänstesektorns betydelse och potential när det kommer till den europeiska marknaden.

– Om vi kan informera om det så hoppas vi att fler svenska politiker kan engagera sig i de här frågorna och kunna driva frågorna i utskott som är viktiga för näringslivet och tjänstesektorn, avslutar David Wästberg.