Hoppa till innehåll

Lansen Omsorg grundades för fem år sedan och har idag fyra LSS-boenden och en daglig verksamhet i Vimmerby. Företaget har 30 anställda och har utöver det 16 personer som kan komma in som vikarier vid behov. Företagskulturen bygger på ordning och reda, en kultur som har varit viktig att ha på plats sedan dag ett.

– Både boende och medarbetare gillar när det är ordning och reda. Det ger trivsel, ökad säkerhet och trygghet för alla parter. I branschen förekommer det ju situationer som kan innehålla hot och våld. Genom ett systematiskt arbete där ordning och reda är centralt så har vi bra verktyg att hantera den typen av situationer, vilket uppskattas av personalen, berättar Marcus Hamlin, vd på Lansen Omsorg.

Bra kvalitet leder till hög nöjdhet

En punkt som Lansen Omsorg inte tummar på är hur man hanterar kvalitetsfrågor. Resultatet är att Lansen Omsorg har fått ett allmänt bra rykte som arbetsgivare och alltid har en ström av kvalificerade personer som vill jobba på företaget.

– Vi har ett väl utvecklat kvalitetsledningssystem som underhålls av en kvalitetssamordnare som jobbar med det på halvtid. Kvalitet är alltid en punkt på agendan på våra arbetsplatsträffar och i ledningsgruppen, säger Marcus Hamlin.

En del i kvalitetsarbetet handlar om att personalen har regelbunden handledning. Medarbetarna har på så vis ett ställe där man kan ventilera saker som upplevs som problematiska och en utomstående expert kan se över saker som behöver åtgärdas. Verktyget är effektivt för att hålla professionaliteten och är något som hålls en gång i kvartalet.

– Punkter som kommer fram vid handlingstillfällena kan till exempel handla om ökad kunskap inom psykosområdet, eller motiverande samtal. Hög kvalitet innebär hög kontinuitet, vilket är ett uppskattat inslag hos personalen. I förlängningen innebär det också högre nöjdhet bland våra boende, berättar Marcus Hamlin.