Hoppa till innehåll
Framtidens ledarskap

Swecos för­studie om framtidens arbetsliv

Sweco, ett av Almegas 11 000 medlemsföretag, är ett konsultföretaget inom teknik och arkitektur som sysselsätter 17 000 medarbetare i Europa. Genom en förstudie Sweco tagit fram har de låtit undersöka synen på framtidens arbetsliv.

Förstudien handlar om hur morgondagens arbetsplats kommer se ut om tio till femton år. Sweco har bland annat tittat på vad forskningen säger om hur ungas behov kommer att förändra arbetsplatser.

– Några av slutsatserna är att vi måste prata väldigt mycket mer om ”mötesplatsen” – vad är den och var är den om den inte är fysisk? Vi behöver tillgodose andra behov än vad den fysiska arbetsplatsen idag ger, säger Eva Fagerström, chef för affärsstöd på Sweco Sverige.

Att ”mötet” är essentiellt har blivit tydligt i studien. Vi är inte längre intresserade av att mötas bara för att mötas. Det kommer att ställas högre krav på de fysiska mötena framöver och de måste tillföra något mer utöver det vi kan få till i ett Teams-möte.

– Om man får drömma och att ha tankar om den framtida mötesplatsen så tänker vi att vi ska kunna möta våra medarbetare, kunder och potentiella medarbetare obehindrat i någon form av kreativt mötesnav. Och det som är roligt att se är att de delar av framtidsstudien som tidigare närmast har uppfattats som utopiska nu mer har blivit frågor som vi hanterar här och nu. Vi har snabbspolat oss till framtiden, säger Eva.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv kan man fundera på om det är rimligt att exempelvis under en och samma dag transportera medarbetare fram och tillbaka från hemmen till arbetsplatserna, säger Eva och fortsätter: Många kontor är anpassade för att de flesta ska vara på plats hela tiden medan många i verkligheten sitter hos kund, gör platsbesök eller jobbar i fält. Det här betyder kanske att vi inte utnyttjar kontoren hållbarhetsmässigt optimalt.

– Detta matchar inte helt våra viktiga mål om att våra egna transporter ska vara fossilfria år 2023 och att kontorsdriften ska vara fossilfri 2030. Om vi gör en sammantagen bedömning av vår framtidsspaning, våra hållbarhetsmål och de behov av mötesplatsen som vi ser så kommer nog kontoren att minska i yta. Det kommer dock ta tid att göra den omställningen. Vi kommer behöva hitta alternativa lösningar, exempelvis tillfälliga projektkontor som öppnas för ett specifikt projekt och sedan stängs, säger Eva.

Även Sweco, liksom många andra arbetsplatser, upplever att distansarbetet har fungerat över all förväntan.

– Sammanfattningsvis kan vi säga att den största vinsten av den här förändringen är att vi har fått bort mycket av resandet. Ur hållbarhetsperspektiv är det en win-win. En annan vinst var också att de regionala gränserna försvann, helt plötsligt blev du kollega med alla i landet! Landets inre gränser har försvunnit. På sikt tror jag att gränserna mellan länder också kommer försvinna, säger Eva.