Hoppa till innehåll
maria lindfeldt

Maria Lindfelt, WSP, om framtidens arbetsliv

Maria Lindfelt är HR och kommunikationsdiektör på WSP, ett av Almegas 11 000 medlemsföretag. Vi pratade med henne om hur hon ser på framtiden efter covid-19. Hur kommer hennes arbetsplats och arbetslivet i stort förändras?

– Vi på WSP har funderat mycket på betydelsen av närvaro, under den här perioden. Vi har sett att den här tiden är en viktig möjlighet till lärande och skapa tillfälle att utvecklas som företag och som arbetsgivare. Vi behövde börja med att föra en öppen dialog kring var man ska jobba, hur vi får en grupp att fungera när de inte är samlade och hur vi kan säkra att våra yngre medarbetare får rätt hjälp, utveckling och kunskapsöverföring i en mer digital kontext, berättar Maria.

Hon menar att det hittills fungerat mycket bra och tidigt under krisen skapades handfasta hjälpmedel och utbildningsmaterial för chefer för hur de kunde agera för att leda på distans. Men det är bevisligen svårare att leda en kultur på distans. Där finns det en utmaning.

– Min upplevelse är att vi kommer att möjliggöra för medarbetare att jobba hemifrån i högre grad. Vi kan nog se att vi tidigare agerat lite mer traditionellt när det gäller just distansarbete. Men vi ser ju att när vi utmanas och är tvungna att arbeta digitalt och distanserat, så fungerar det ju. Som en attraktiv arbetsgivare behöver vi självklart alltid anpassa oss och möta framtiden på rätt sätt – men det är samtidigt viktigt att vi inte blundar för de eventuella problemställningar som distansarbete bär med sig på längre sikt, säger Maria.

WSP undersöker regelbundet medarbetarnas uppfattningar om arbetsplatsen. Den sannaste Pulsmätningen handlade om just hur man som medarbetare upplevt att arbeta hemifrån.

– Vi utvärderar svaren just nu, men på en övergripande nivå kan vi redan nu konstatera att medarbetarna tycker att det har fungerat jättebra! De upplever att de har kunnat bibehålla sin produktivitet och att de haft en fin och stadig kontakt med närmsta chef. Det är också tydligt att många av våra medarbetare önskar fortsätta jobba på distans någon eller ett par dagar i veckan även framöver, säger Maria.

Distansarbete väcker förstås en hel del frågor: hur skapar och nyttjar vi fungerande kontor på bästa sätt framöver, hur kan vi blanda digitala och fysiska möten? Maria menar att det hon tycker sig märka är att alla har olika behov, en del vill verkligen träffas fysiskt medan andra föredrar digitala möten.

– Allt måste få plats i en flexibel framtid så länge vi möter kundens behov och levererar med rätt kvalitet, säger hon.

När det gäller värderingsstyrt ledarskap, som WSP redan jobbar mycket med, tror Maria att det kommer krävas att lära känna varann mer på djupet. Då krävs fysiska möten i kombination med dagens tillgängliga teknik.

– Men vi jobbar redan idag strukturerat från olika platser – vi noterar att globaliseringen fungerar väldigt väl och att arbetet tillsammans med andra länder är viktigt för att säkra kompetensförsörjning. Vi som jobbar internationellt ser också skillnad mellan länderna och märker att nordiska chefer delegerar mer och generellt sett har lättare med distansarbete jämfört med andra länder. Jag har stort förtroende för att svenskar kommer att bli duktiga på att hantera och leda distansarbete, säger Maria.